P-plats


BRF Lövholmenhus nr 1

P-plats


Ett hushåll får ha upp till två stycken p-platser. Med p-platser menar vi garage eller parkeringsplats.

Ett hushåll får ha följande kombinationer av p-platser:


  • 1 garage och 1 parkeringsplats
  • 2 parkeringsplatser
  • 2 garage


Skaffa p-plats

Om ni vill ha p-plats så ska ni kontakta HSB:s kundservice på följande telefonnummer: 08-608 68 00. Ni kan även skicka e-post till HSB på följande adress: info.sodertorn@hsb.se


Om ni saknar p-plats

Om ni saknar p-plats så ska kan ni gå ner på kontoret för att hämta ut p-tillstånd. Med p-tillstånd så har ni möjlighet att ställa er på gästparkeringar tills ni har fått en p-plats. Ett p-tillstånd kostar 300 kr och räcker i ca en månad.


Uppsägning av P-plats

Vid uppsägning av p-plats så ska ni kontakta HSB:s kundservice. Ni kan kontakta HSB:s kundservice på följande telefonnumme:r 08-608 68 00. Ni kan även skicka e-post till HSB på följande adress: kundservice.sodertorn@hsb.se


Vid flytt från området

När ni flyttar ifrån området så behöver ni ine säga upp avtalet då p-avtalet då anses som ett hängavtal och sägs upp med automatik vid flytt.