Sophantering


BRF Lövholmenhus nr 1

Sopor

Tömning av sopor

De brännbara soporna ska tömmas varje måndag och torsdag. Har de brännbara soporna inte tömts dessa dagar vill vi att ni kontaktar styrelsen via styrelsens e-postadress.


Tänk på att sortera soporna rätt

Med tanke på miljön är det är viktigt att vi sorterar soporna på ett korrekt sätt. Dels ur miljösynunkt och dels ur ett ekonomiskt perspektiv. Föreningens kostnader kring sophanteringen ökar vi inte sorterar på ett korrekt sätt och det leder i sin tur till att månadsavgifgerna blir högre.


Nyckel till återvinnings-rummen

För att komma in i återvinningsrummen behöver ni en nyckel för detta. Det är samma nyckel som går till bommarna. Om ni inte har en sådan nyckel är ni välkomna att hämta en sådan nyckel nere på kontoret på Skäcklingevägen 91 under dess öppettider. Kostnaden för denna nyckel är 300 kr.


Utöver brännbara sopor kan ni även slänga sådant såom plastförpackningar, tidningar och pappersförpackningar. Läs mer nedan om vad ni kan slänga vid respektive ställe.


Observera att vi nu också slänger matavfall i ett eget kärl. Dessa matavfallskärl finns på samma plats som de brännbara soporna. Följande får slängas som matavfall:


•Rester av kött, fisk, skaldjur

•Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.

•Rester av bröd, äggskal

•Rester av grönsaker, frukt

•Teblad, tepåse, kaffesump, filter


Brännbara sopor

Brännbara sopor slänger ni i sopkärlen som finns uppställda i området.

Brännbara sopor finns vid följande adresser:

Skäcklingevägen 91 (vid p-platserna)

Skäcklingevägen 59 (vid p-platserna)

Lantjägarvägen 120

Lantjägarvägen 16/66

Skäcklingevägen 43 (vid p-platserna)


Återvinning

Vi har tre återvinningsrum som finns på följande platser:

Vid Skäcklingevägen 83/89

Vid Lantjägarvägen 16/66

Vid Lantjägarvägen 68/116


I återvinningsrummen kan man slänga följande:

Färgade glasförpackningar

Ofärgade glasförpackningar

Metallförpackningar

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Tidningar och returpapper

Mindre grovsopor såsom kastruller, skor m.m.  Var vänlig att inte slänga större grovsopor i dessa behållare då det kostar föreningen mycket pengar att forsla bort dessa. För större grovsopor läs nedan.


Större grovsopor såsom trädgårdsmöbler ska ni åka med till SRV:s återvinningstation i Skyttbrink. Läs mer nedan under rubriker "Övriga sopor". En gång under hösten och våren har föreningen städning av området. I samband med dessa städdagar brukar föreningen ställa ut containrar där ni har möjlighet att slänga större grovsopor och trädgårdsavfall. När dessa städdagar inträffar informerar styrelsen via hemsidan eller informationsbladet "Lövet".


Övriga sopor

Övriga sopor inklusive trädgårdsavfall transporterar ni själva till återvinningsstationen i Skyttbrink. Mer information om sopsortering hittar ni på SRV:s hemsida www.srvatervinning.se